Trainingen in Zorg

Avondvullend programma ‘Kijk op Sterven’
Hoe gaan mensen om met de dood en hoe kun je daar als zorgverlener op aansluiten. Hoe kom je in gesprek over de dood met verschillende ‘Sterfstijlen’. Voor groepen van 4  tot 150. Bij grote groepen met acteurs die aansprekende situaties live uitspelen en zich laten regisseren door het publiek. 

Train-de-trainer ‘Kijk op Sterven’
Wilt u iedereen in uw netwerk of organisatie intrainen op omgang met de palliatieve patiënt? Maak dan gebruik van de train-de-trainer waarbij uw eigen mensen worden getraind om een goed programma voor hun collega’s te geven aan de hand van de trainings DVD Kijk op Sterven. In de Friese Palliatieve Netwerken hebben 200 aandachtsvelders dit programma met groot succes doorgeleerd aan meer dan 3.000 collega’s.

Omgaan met de palliatieve patiënt
Hoe kom je in gesprek met de palliatieve patient over moreel gevoelige keuzes in deze fase waar de behandeling meer ‘preference based’ dan ‘evidence based’ is

Omgaan met Naasten
Hoe ga je om met de Naaste van de patiënt (in palliatieve of andere setting). Training voor groepen van 5-12. Halve tot één dag. Met of zonder acteurs

Omgaan met Schuld en Schaamte bij de longkankerpatiënt
Korte of langere lezing/training aan de hand van filmpjes van patiënten en naasten (door acteurs) 

Teamontwikkeling
Hoe kunnen wij als (multidisciplinair) team het beste uit onszelf en elkaar halen in het belang van de patiënt?